Részvételi feltételek és nyereményjáték szabályzat

A nyereményjáték szervezője, lebonyolítója, adatkezelője, adatfeldolgozója a Szépasszonyvölgyi Vendégvárók Egyesülete (SZVE). A játék lebonyolítását, a játékhoz kapcsolódó adatkezelést, valamint az adatfeldolgozást az SZVE végzi.

SZVE 2018. június 15-én meghirdeti „VÖLGYKÓSTOLÓ” játékát Facebook oldalán és honlapján (http://www.facebook.com/egribornegyed ; www.egribornegyed.hu).
A játék a meghirdetéstől 2018. szeptember 30-ig tart. SZVE a fent említett időszakban alkalmanként – saját rendezésű eseményeihez kapcsolódóan – nyereményszelvény(eke)t bocsájt ki, melyeket SZVE tagjain keresztül juttat el a játékosok számára.
Sorsolás
• A játéknyeremény sorsolásának időpontjairól a SZVE dönt
• A sorsolás időpontja(i): a meghirdetett sorsolások napján 10.00 órától.
• Az első sorsolás helyszíne: Édeskert étterem

A játékosok a nyereményszelvény fogyasztáshoz kötött - a LILA zászlós vendéglátóhelyeken történő - leadásával vehetnek részt a nyereményjátékban. Szervező a nyereményjátékhoz tartozó játékszabályzatot és a nyertesek névsorát a honlapján és Facebook oldalán teszi közzé, a nyerteseket egyénileg is értesíti.

Nyeremények

A Játékban a következő nyeremények kerülnek kiosztásra:

• bor (az SZVE tagjainak felajánlása)
• borcsomag (6üveg az SZVE tagjainak felajánlása)
• borvacsora (az SZVE tagjainak felajánlása)
• borpanzió csomag (a Petrény borpanzió felajánlása)

SZVE a sorsolásnál legfeljebb 3 nyertest sorsol ki. A nyerteseknek a kiértesítést követően 15 nap áll rendelkezésre, hogy jelentkezzenek a nyereményért. SZVE a sorsolás alkalmával fenntartja a jogot, a nyeremények megváltoztatására, illetve, hogy az alkalmankénti résztvevők számához igazítva a kisorsolt ajándék mennyiségét megváltoztassa.

Participant conditions and prize game regulation
The prize game’s organizer, controller, data processor is the Szépasszonyvölgyi Vendégvárók
Egyesülete. (SZVE)
The SZVE advertises it’s VÖLGYKÓSTOLÓ game on 15 June 2018 on the Facebook page and on it’s
website(
The game continues until 30 September 2018. Under this time, the SZVE occasionally-dedicated for
it’s own organized events- giving of prize coupons and gives these to the gamers through the SZVE’s
members.
Draw:
-The game’s draw”s date is decided by the SZVE
-The draw’s date: on the advertised draw’s day from 10.00 AM
-The first draw’s place: Édeskert restaurant (Sweet Garden)

The gamer’s can participate with the prize coupon’s consumption dedicated -at the purple flagged
catering establisment-submission in the game.
The organizer posts the prize game regulations and the winner’s name list on it’s website and
Facebook-page, and inform the winners privately.
Prizes:
In the game these will be the distributioned items:
-wine (offered by the SZVE’s members)
-wine package (6 bottles offered by the SZVE’s members)
-wine dinner (offered by the SZVE”s members)
-wine pansio’s package (offered by the Petrény Wine Panzió)

At the draw SZVE draws maximum three winners. The winner’s will have 15 days after the
notification to apply for the winning. SZVE reserves the right under the draw to the prize’s changing,
and that setting up the occasional participant to change the drawed gifts amount.